Jednou z možných foriem pomoci nášmu združeniu je i poskytnutie príspevku vo výške 2 % zo zaplatených daní. Prečo nevyužiť možnosť samostatne sa rozhodnúť, ako bude časť vašich daní použitá? Prístroje, ktoré by naša klinika vzhľadom na náročnosť liečby našich pacientov potrebovala, sú špeciálne a to sa zobrazuje i na ich vysokej cene. Preto si vás týmto dovoľujeme požiadať, aby ste sa stali našim partnerom pri záchrane životov a zdravia detí.

V roku 2014 sme z 2 % za rok 2013 získali sumu 6.841,57 . Informáciu o ich použití, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 51/2016,  nájdete v sekcii POUŽITIE FINANCIÍ.

V roku 2015 sme z 2 % za rok 2014 získali sumu 4.913,23 €. Informáciu o ich použití, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 40/2017, nájdete v sekcii POUŽITIE FINANCIÍ.

V roku 2016 sme z 2% za rok 2015 získali sumu 4.678,26 . Informáciu o ich použití, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 31/2018, nájdete v sekcii POUŽITIE FINANCIÍ.

V roku 2017 sme z 2% za rok 2016 získali sumu 3.366,54 . Tieto finančné prostriedky budú využité najneskôr do 31.12.2018.

 

 

2018

 

 

Postup krokov na poukázanie 2 %

pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ

 

 

1.) Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (Potvrdenie 2018).

 

2.) Do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní  podielu zaplatenej dane z príjmov (Vyhlásenie 2018) vypíšete Vaše rodné číslo a v časti I. oddiel doplníte Vaše údaje. Z Potvrdenia o zaplatení dane odpíšete nasledovné údaje:

– z riadku 23 – daň znížená o daňový bonus – do riadku 12 Vyhlásenia,

– z riadku 25 – deň uhradenia dane – do riadku 14  Vyhlásenia,

– do riadku 13 Vyhlásenie vpíšete vypočítanú sumu 2 % z Vašej zaplatenej dane (riadok 12

Vyhlásenia). Táto suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, pričom musí byť minimálne 3 €.

– vypíšete časť II. oddiel – údaje o prijímateľovi (ak nemáte predpísané tlačivo) nasledovne:

15   IČO/SID: 42221790/ –

            16   Právna forma: občianske združenie

            17   Obchodné meno (názov):            Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom

                                                           severného Slovenska

18   Sídlo – ulica: J. Mazúra

            19   Súpisné/orientačné číslo: 14/39

            20   PSČ: 036 01

            21   Obec: Martin

– nakoniec doplníte dátum a podpis daňovníka.

 

3.) Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, je potrebné doručiť do 30.04.2018 na daňový úrad (nemusí to byť podané na úrade podľa Vášho bydliska). Môžete ich poslať / doručiť aj na Kliniku detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin – zabezpečíme ich postúpenie na daňový úrad.

 

4.) Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Poznámka:

Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/or­ganizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane. Toto potvrdenie musí byť pripojené k Vyhláseniu ako ďalšia príloha!

 

tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie 2018

Vyhlásenie 2018

Ako poukázať 2 %

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *