2.Valčianske nástrahy
s medzinárodnou účasťou
(Tetřeví Boudy na Slovensku)
22. – 24. mája 2019
SNOWLAND
Valčianska dolina

Program Valčianske nástrahy final 7 5 2019

13. Slovensko-český kongres pediatrickej anestéziológie, intenzívnej a urgentnej medicíny

26. – 27. 10. 2018
Hotel Družba, Demänovská dolina

Program 13_SC_kongres_det_anest

1. Valčianske nástrahy

s medzinárodnou účasťou
(Tetřeví Boudy na Slovensku)

23. – 25. mája 2018
SNOWLAND
Valčianska dolina

Program Valčianske nástrahy