Jednou z možných foriem pomoci nášmu združeniu je i poskytnutie príspevku vo výške 2 % zo zaplatených daní. Prečo nevyužiť možnosť samostatne sa rozhodnúť, ako bude časť vašich daní použitá? Prístroje, ktoré by naša klinika vzhľadom na náročnosť liečby našich pacientov potrebovala, sú špeciálne a to sa zobrazuje i na ich vysokej cene. Preto si vás týmto dovoľujeme požiadať, aby ste sa stali našim partnerom pri záchrane životov a zdravia detí.

V roku 2014 sme z 2 % za rok 2013 získali sumu 6.841,57 . Informácia o ich použití bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 51/2016.

V roku 2015 sme z 2 % za rok 2014 získali sumu 4.913,23 €. Informácia o ich použití bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 40/2017.

V roku 2016 sme z 2% za rok 2015 získali sumu 4.678,26 . Informácia o ich použití bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 31/2018.

V roku 2017 sme z 2% za rok 2016 získali sumu 3.366,54 . Informácia o ich použití bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 26/2019.

V roku 2018 sme z 2% za rok 2017 získali sumu 3.768,68 . Informácia o ich použití bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 26/2019.

V roku 2019 sme z 2% za rok 2018 získali sumu 3.118,67 . Informácia o ich použití bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 39/2021.

V roku 2020 sme z 2% za rok 2019 získali sumu 3.397,34 . Informácia o ich použití bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 29/2022.

V roku 2021 sme z 2% za rok 2020 získali sumu 3.017,40 . Informácia o ich použití bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 29/2022.

V roku 2022 sme z 2 % za rok 2021 získali sumu 2.711,96 . Informácia o ich použití bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 34/2024.

Podrobné informácie o využití získaných prostriedkov z 2% nájdete v sekcii POUŽITIE FINANCIÍ.


2024

Postup krokov na poukázanie 2 %

pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie zhotoví zamestnávateľ

 

1.) Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

2.) Do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní  podielu zaplatenej dane z príjmov (Vyhlásenie 2024) vypíšete Vaše rodné číslo a v časti I. oddiel doplníte vaše údaje. Z Potvrdenia o zaplatení dane odpíšete nasledovné:

  • z riadku 23 – daň znížená o daňový bonus – do riadku 12 Vyhlásenia,
  • z riadku 25 – deň uhradenia dane – do riadku 14  Vyhlásenia,
  • do riadku 13 Vyhlásenie vpíšete vypočítanú sumu 2 % z Vašej zaplatenej dane (riadok 12 Vyhlásenia).

Táto suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, pričom musí byť minimálne 3 €.

  • nakoniec doplníte dátum a podpis daňovníka.

3.) Obe tieto tlačivá (vyhlásenie + potvrdenie), je potrebné doručiť do 30. 4. 2024 na daňový úrad (nemusí to byť v mieste vášho bydliska). Môžete ich poslať / doručiť aj na Kliniku detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM, Kollárova 2, 036 59 Martin – zabezpečíme ich postúpenie na daňový úrad.

4.) Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2 % v prospech vami vybraného prijímateľa.

ĎAKUJEME !


Tlačivá na stiahnutie:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.