5.Valčianske nástrahy

s medzinárodnou účasťou
(Tetřeví Boudy na Slovensku)

24. – 26. mája 2023
SNOWLAND
Valčianska dolina

Bulletin 1 Valčianske nástrahy 2023
Program Valčianske nástrahy 2023

4.Valčianske nástrahy

s medzinárodnou účasťou
(Tetřeví Boudy na Slovensku)

18. – 20. mája 2022
SNOWLAND
Valčianska dolina

Bulletin 1 Valčianske nástrahy 2022
Program Valčianske nástrahy 2022

3.Valčianske CORONA nástrahy

s medzinárodnou účasťou
(Tetřeví Boudy na Slovensku)

21. máj 2020
17:00 – 19:30
ONLINE

Oznam a pozvánka Valčianske korona Nástrahy 2020
PROGRAM webinár VCN 2020
Webex_návod na inštaláciu inštaláciu a základné pokyny v17 5 2020

2.Valčianske nástrahy

s medzinárodnou účasťou
(Tetřeví Boudy na Slovensku)

22. – 24. mája 2019
SNOWLAND
Valčianska dolina

Program Valčianske nástrahy 2019

1.Valčianske nástrahy

s medzinárodnou účasťou
(Tetřeví Boudy na Slovensku)

23. – 25. mája 2018
SNOWLAND
Valčianska dolina

Program Valčianske nástrahy 2018